16.10.2019.

Количине 15 тона, за потребе Службе за катастар непокретности Барајево (јавна набавка број 8/2019).

Релевантне вести