28.10.2019.

Јавна набавка добра - набавка најновије верзије софтвера CROWDSDI (јавна набавка број 7/2019) - отворени поступак.

Релевантне вести