4.11.2019.

Поступак јавне набавке мале вредности добара, путем наруџбенице – Набавка трака за прозивни систем (термо ролни), количине 200 комада, за потребе Служби за катастар непокретности Нови Сад 1, Нови Сад 2 и Нови Сад 3 (јавна набавка број 13/2019).

Релевантне вести