04.11.2019.

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка 10 m3 дрва за огрев

Поступак јавне набавке мале вредности добара, путем наруџбенице – Набавка 10 m3 дрва за огрев, за потребе Службе за катастар непокретности Осечина (јавна набавка број 15/2019).