4.11.2019.

Поступак јавне набавке мале вредности добара, путем наруџбенице – Набавка 4 тоне угља за огрев, за потребе Службе за катастар непокретности Осечина (јавна набавка број 16/2019).

Релевантне вести