08.11.2019.

Учешће представника РГЗ-а на обуци организованој у оквиру IPA DRAM пројекта

У организацији IPA DRAM Пројекта у периоду од 04. - 05. новембра 2019. године, у Анкари, Турска, одржана је обука о коришћењу ERRA IPA DRAM платформе.

IPA DRAM Пројекат (Disaster Risk Assessment and Mapping in the Western Balkans and Turkey) реализује се уз подршку Европске уније и Европске цивилне заштите. Оновни циљ пројекта је развој националних капацитета у области цивилне заштите у случају кризних ситуација у земљама Западног Балкана.

У оквиру пројеката развјена је ERRA IPA DRAM платформа  са алатима за анализу геопросторних података са фокусом на  управљање у случају кризних ситуација. Из Републике Србије на обуци су учествовали  представници Министарства унутрашљих послова, Сектора за ванредне ситуације и Републичког геодетског завода, које су препознате као кључне.

/content/Vesti/2019/11-Новембар/20191104_112416.jpg

Обука је реализована у Министарству унутрашњих послова Турске, Председништву организације за управљање у случају катастрофа и кризних ситуација – AFAD, где су се учесници упознали са појединим технолошким решењима ове институције примењеним у области цивилне заштите.

Поред упознавања са функционалностима развијене ERRA IPA DRAM платформе, разматрани су и аспекти регионалне сарадње и степен имплементације Националне инфраструктуре геопросторних података у државама Западног Балкана која је основ за међуинституционалну сарадњу и увођење стандарда у области производње и размене геопросторних података од значаја за вођење националних политика.

Медији пренели вест о учешћу РГЗ-а на обуци у оквиру IPA DRAM пројекта