15.11.2019.

Јавна набавка добра - Набавка и уградња рек ормана и рачунарског мрежног материјала

Јавна набавка добра - Набавка и уградња рек ормана и рачунарског мрежног материјала за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 7/2019) - Јавна набавка мале вредности.