31.12.2019.

Одлука о престанку коришћења аналогних катастарских планова

Учињен је велики искорак тиме што је превазиђен деценијски начин одржавања катастра непокретности и методологије примене аналогних система.

Од 01.01.2020. године почиње се са применом Одлуке о престанку коришћења аналогних катастарских планова. Даном почетка примене Одлуке одржавање катастра непокретности вршиће се на дигиталним катастарским плановима насталим у поступку њихове дигитализације. 

Применом Одлуке обезбедиће се пуна подршка успостављању Интегрисаног система катастра непокретности (ИСКН) – који не подржава аналогне формате. ИСКН се развија у оквиру Пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији“, који има за циљ да успостави ефикасан, транспарентан, доступан и поуздан систем за управљање непокретностима.

На овај начин ће Републички геодетски завод одговорити свим захтевима Владе Републике Србије, а нарочито ће допринети успешној реализацији инфраструктурних пројеката у Републици Србији.

У наставку можете погледати Одлуку, Упутство за одржавање и унапређење квалитета података дигиталног катастарског плана насталог дигитализацијом аналогних планова, и Процедуру којом се дефинишу задаци и рокови.

Датотеке за преузимање