30.01.2020.

Јавна набавка добара - набавка евро дизела за потребе Републичког геодетског завода

Набавка евро дизела за потребе Републичког геодетског завода, а на основу Оквирног споразума Управе за заједничке послове републичких органа.
Датотеке за преузимање