05.02.2020.

Јавна набавка услуга - Сервисирање и одржавање возила

Поступак јавне набавке услуга - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности (ЈН 2/2020)