5.2.2020.

Поступак јавне набавке добра - НАБАВКА НАЈНОВИЈЕ ВЕРЗИЈЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА РЕГИСТАР ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (јавна набавка број 1/2020) - јавна набавка мале вредности

Релевантне вести