05.02.2020.

Јавна набавка добра -набавка најновије верзије апликације за регистар геодетских организација

Поступак јавне набавке добра - НАБАВКА НАЈНОВИЈЕ ВЕРЗИЈЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА РЕГИСТАР ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (јавна набавка број 1/2020) - јавна набавка мале вредности