20.02.2020.

Јавна набавка услуге - Набавка услуге обавезног осигурања службених возила Републичког геодетског завода

Поступак јавне набавке мале вредности услуге – Набавка услуге обавезног осигурања службених возила Републичког геодетског завода (јавна набавка број 1/2020).