20.2.2020.

Поступак јавне набавке мале вредности услуге – Сервисирање фотокопир апарата (јавна набавка број 3/2020).

Релевантне вести