21.2.2020.

Јавна набавка добара - набавка најновије верзије апликације за регистар геодетских организација (јавна набавка број 2/2020).

Релевантне вести