03.03.2020.

Јавна набавка услуге - Сервисирање и одржавање штампача и скенера

Поступак јавне набавке услуга - Сервисирање и одржавање штампача и скенера, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала (јавна набавка број 5/2020).