12.03.2020.

Јавна набавка услуге снабдевања електричном енергијом

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге снабедевања електричном енергијом за потребе Републичког геодетског завода, а на основу Оквирног споразума Управе за заједничке послове републичких органа.
Датотеке за преузимање