Служба за катастар непокретности Владимирци

 

Радно време: 07.00-15.30

Адреса: Светог Саве 57

Место: 15225 Владимирци

Е-пошта: КОНТАКТ

Одговорно лице: Драган Петровић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар
Започните разговор са оператером