Служба за катастар непокретности Петровац на Млави

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Српских владара 161

Место: 12300 Петровац

Е-пошта: КОНТАКТ

Одговорно лице: Вера Новаковић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар
Започните разговор са оператером