19.05.2020.

Јавна набавка услуге - Одржавање електроенергетске и клима опреме у серверским салама

Јавна набавка услуге - Одржавање електроенергетске и клима опреме у серверским салама у Седишту Републичког геодетског завода, сервер Сали у пословним просторијама РГЗ-а - Београд (27.март 43-45) и у сервер Сали у објекту „ГРМЕЧ“ (Одељење архива у улици Аутопут број 20) (јавна набавка број 9/2020) - јавна набавка мале вредности.