19.05.2020.

Јавна набавка услуге - Поправка електричне и електронске опреме у сервер сали

Јавна набавка услуге - Поправка електричне и електронске опреме у сервер сали Републичког геодетског заода (јавна набавка број 8/2020) - јавна набавка мале вредности.