19.05.2020.

Јавна набавка услуге - Продужење права коришћења и одржавање антивирусне заштите ESET Endpoint Protection Standard

Јавна набавка услуге - Продужење права коришћења и одржавање антивирусне заштите ESET Endpoint Protection Standard, за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 8/2020).