19.05.2020.

Јавне набавке мале вредности услуге - Одржавање електро-енергетске опреме у серверским салама у Седишту Републичког геодетског завода

Јавне набавке мале вредности услуге - Одржавање електро-енергетске опреме у серверским салама у Седишту Републичког геодетског завода, у улици Булевар војводе Мишића број 39 и сервер сали у објекту “Грмеч” (Одељење архива), у улици Аутопут број 20 (јавна набавка број 7/2020).