25.05.2020.

Јавна набавка услуге - Обнова произвођачке подршке и одржавање дата центар инфраструктуре и виртуелизационог софтвера

Јавна набавка услуге - Обнова произвођачке подршке и одржавање дата центар инфраструктуре и виртуелизационог софтвера за потребе Републичког геодетског завода. (јн бр. 7/2020).