25.05.2020.

Јавна набавка услуге - Одржавање хигијене у пословним просторијама Републичког геодетског завода

Јавна набавка услуге - Одржавање хигијене у пословним просторијама Републичког геодетског завода и његовим организационим јединицама (јавна набавка број 3/2020).