29.05.2020.

Јавна набавка мале вредности услуге - Набавка услуге одржавања и техничке подршке за софтверску апликацију за израду и одржавање катастра водова

Јавна набавка мале вредности услуге - Набавка услуге одржавања и техничке подршке за софтверску апликацију за израду и одржавање катастра водова (јавна набавка број 11/2020).