03.06.2020.

Јавна набавка - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме

Јавна набавка - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме, ЛАН мрежа, мрежних компоненти и проширење постојећих ИКТ компоненти, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала.