23.6.2020.

Поступак јавне набавке добра - Надоградња софтвера за апликацију е-ЗАКАЗИВАЊЕ (јавна набавка број 8/2020) - јавна набавка мале вредности.

Релевантне вести