26.6.2020.

Јавна набавка угља за огрев, количине 35 t, за потребе СКН Нови Пазар.

Релевантне вести