01.07.2020.

Јавна набавка добра - Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера NexTBIZ

Јавна набавка добра - Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера „NexTBIZ””, специјализованог софтвера за управљање финансијама буџетских корисника (јавна набавка број 1/2020).