03.07.2020.

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом добара - дрва за огрев, количине 12m3 , за потребе Службе за катастар непокретности Трговиште

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом добара - дрва за огрев, количине 12m3 , за потребе Службе за катастар непокретности Трговиште. Јавна набавка бр. 10/2020