06.07.2020.

Успешно реализована 16. „Летња школа урбанизма“

Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод организовали су међународни научно-стручни скуп са темом „Будућност градова и урбанизма” у оквиру 16. “Летње школе урбанизма”.

Скуп су отворили директор Републичког геодетског завода мр Борко Драшковић и председник Удружења урбаниста Србије др Александар Јевтић. Тематске области које су покривале скуп су:

  • Град и урбанизам у контексту светских перспектива и глобалних токова
  • Утицај управљачког система (прописи, процедуре, институције) на уређење градских простора и развој урбанизма као дисциплине
  • Инвестиционе мапе и тржиште непокретности у време ванредног стања
  • Практичне и теоријске реакције у српском граду и урбанизму на глобалне климатске промене и недостатак одговарајућих коректива у градској пракси (зелени урбанизам и архитектура, биоелектрична мобилност, биоклиматска енергетика, општа рециклажа…)

/content/Vesti/2020/07 Јул/Urbanizam1.jpgСтручњаци у оквиру својих сесија су покушали  да одговоре на питање каква је будућност градова у контексту светских перспектива и глобалних токова. У оквиру теме “Инвестиционе мапе и тржиште непокретности у време ванредног стања“ изложени су следећи радови:

  • Дигитална платформа инвестиционих локација као нов пословни модел
  • Тржиште непокретности у време ванредног стања
  • Стамбено-пословни комплекси и њихов утицај на тржиште станова у Републици Србији

/content/Vesti/2020/07 Јул/Urbanizam2.jpg

Из поменутих реферата и дискусије се види да је последњих година Републички геодетски завод Републике Србије постигао много добрих резултата увођењем дигитализације у пословне процесе институције, чиме се обезбеђује одрживост и конкурентност институције на глобалном нивоу. Превођењем геопросторних података у дигитални облик пребацује се фокус на паметно окружење, е-простор и људске ресурсе. Тиме се утиче на формирање боље организационе и пословне климе. Из дискусије се могло закључити да је у Републичком геодетском заводу покренут развој и имплементација пројеката и подстицај за унапређење редовних пословних процеса.

/content/Vesti/2020/07 Јул/Urbanizam3.jpg

Скуп је реализован у период од 01.07.- 03.07.2020. године у Пролом бањи.