08.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добра - набавка горива и мазива за партију 5 - 3670 литара гасног уља екстра лако евро ел, за потребе Службе за катастар непокретности Александровац.
Датотеке за преузимање