16.07.2020.

Извештај о раду јавних бележника за јун 2020.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/pages/onama/статистика/2020/07-jul/Tabela 1-1607.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2020/07-jul/Grafik 1-1607.jpg

 

Извештај за јун 2020.

 

Број достављених исправа: 24.720

Просечан број по јавном бележнику: 125

 

/content/pages/onama/статистика/2020/07-jul/Grafik 2-1607.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2020/07-jul/Grafik 3-1607.jpg

 

Број обустава у посматраном месецу: 660

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 2,33% ( Разликује се од процента из табеле јер је добијено методом AVERAGE )

 

/content/pages/onama/статистика/2020/07-jul/Grafik 4-1607.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2020/07-jul/Grafik 5-1607.jpg

 

*Извештаји обухватају предмете формиране у датом месецу чије решавање се прати до половине следећег месеца (не обухвата извештај о предметима који су одбачени ван анализираног периода). Апсолутни број обустављајућих се може видети у кумулативном извештају који се за све јавне бележнике објављује на путањи https://rgz.gov.rs/vesti/4154/vest/kumulativni-izve%C5%A1taj-u-periodu-

Започните разговор са оператером