03.08.2020.

Јавна набавка мале вредности услуге - Израда и обезбеђење потврде о техничкој исправности лифтова

Јавна набавка мале вредности услуге - Израда и обезбеђење потврде о техничкој исправности лифтова од стране одговарајуће сертификационе куће и одржавање лифтова (јавна набавка број 15/2020).