18.08.2020.

Извештај о раду јавних бележника за јул 2020.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/pages/onama/статистика/2020/08-avgust/Tabela 1-1808.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2020/08-avgust/Grafik 1-1808.jpg

 

Извештај за јул 2020.

 

Број достављених исправа: 26.006

Просечан број по јавном бележнику: 131

 

/content/pages/onama/статистика/2020/08-avgust/Grafik 2-1808.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2020/08-avgust/Grafik 3-1808.jpg

 

Број обустава у посматраном месецу: 547

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 2,13% ( Разликује се од процента из табеле јер је добијено методом AVERAGE )

 

/content/pages/onama/статистика/2020/08-avgust/Grafik 4-1808.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2020/08-avgust/Grafik 5-1808.jpg

 

*Извештаји обухватају предмете формиране у датом месецу чије решавање се прати до половине следећег месеца (не обухвата извештај о предметима који су одбачени ван анализираног периода). Апсолутни број обустављајућих се може видети у кумулативном извештају који се за све јавне бележнике објављује на путањи https://rgz.gov.rs/vesti/4154/vest/kumulativni-izve%C5%A1taj-u-periodu-

Започните разговор са оператером