15.9.2020.

У емисији „Београде, добро јутро!“ о проблемима који се јављају у случају да се не изврши препарцелација говорила је Маја Радовић. На практичном примеру она је приказала проблеме и објаснила како се они могу решити, али и да се новијим и прецизнијим методама мерења долази до много тачнијих информација о парцелама. Опширније о овој теми погледајте у наставку.

Релевантне вести