17.09.2020.

Извештај о раду јавних бележника за август 2020.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/pages/onama/статистика/2020/09-septembar/Tabela 1-1709.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2020/09-septembar/Grafik 1-1709.jpg

 

Извештај за август 2020.

 

Број достављених исправа: 24.460

Просечан број по јавном бележнику: 124

 

/content/pages/onama/статистика/2020/09-septembar/Grafik 2-1709.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2020/09-septembar/Grafik 3-1709.jpg

 

Број обустава у посматраном месецу: 516

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 1,88%

 

/content/pages/onama/статистика/2020/09-septembar/Grafik 4-1709.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2020/09-septembar/Grafik 5-1709.jpg

*Извештаји обухватају предмете формиране у датом месецу чије решавање се прати до половине следећег месеца (не обухвата извештај о предметима који су одбачени ван анализираног периода). Апсолутни број обустављајућих се може видети у кумулативном извештају који се за све јавне бележнике објављује на путањи https://rgz.gov.rs/vesti/4154/vest/kumulativni-izve%C5%A1taj-u-periodu-

Започните разговор са оператером