24.09.2020.

Резултат анализе примене Уредбе о условима за издавање извода из листа непокретности и листа вода из геодетско катастарског информационог система од стране јавних бележника и геодетских организација

Републички геодетски завод је свим државним институцијама, професионалним корисницима и јавним бележницима  омогућио директан и бесплатан  увид у податке катастра непокретности Зато, још једном обавештавамо грађане да нису дужни да прибављају изводе из листа непокретности за потребе остваривања својих права пред јавним бележницима, геодетским организацијама, институцијама социјалне и здравствене заштите, јавним службама за прикључење комуналне инфраструктуре, регистрације газдинстава и др.

Републички геодетски завод је активно  пратио ефекте примене Уредбе о условима за издавање извода из листа непокретности  и листа вода из Геодетско катастарског информационог система од стране јавних бележника и геодетских организација која је ступила на снагу 07.07.2020. године. На основу детаљних статистичких анализа за  период од 7.07.2020 до 11.09.2020 . године  по подацима  из електорниских сервиса Републичког геодетског завода Инфоцентра, е-заказивања и Document Management System-а констатовано је да је укупан број поднетих захтева за издавање листова непокретности на шалтерима Служби за катастар непокретности смањен је за само 50%. За  исти проценат је умањен број поднетих захтева за издавања листа непокретности  за потребе поступака у наделжности Јавних бележника (овера уговора, оставинских поступака и сл.), док је само за  30% смањен број захтева од стране других државних органа и јавних предузећа.

Из напред наведеног јасно је да јавни бележници и друге институције у којима грађани остварују своја права не користе могућности које су им се пружају директним и бесплатним приступом Геодетско катастарском информационом систему катастра непокретности и на тај начин грађане и даље малтретирају и  излажу непотребним трошковима.  Додатно,  јавни бележници изазивају  конфузију и збуњују  грађане,  јер  издају изводе из листова непокретности чија форма није у складу са одредбама наведене Уредбе

Позивамо и све јавне бележнике, геодтеске организације и остале институције које користе податке катастра непокретности,  да ради ефикасности поступака које воде, а у интересу грађана Републике Србије  користе све предности сервиса и апликација које је развио Републички геодетски завод, а за које је добио низ признања од домаћих и иностраних институција и организација.