06.10.2020.

О документу који јавни бележници издају уместо извода из базе катастра непокретности

Иако је Влада Републик Србије усвојила Уредбу о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација, јавни бележници издају документ који није истоветан листу који издаје катастар. О овој теми говорила је Маја Радовић и препоручила грађанима да по лист непокретности одлазе до лиценцираних геодетских организација.
ТВ Студио Б, 06. 10. 2020.