08.10.2020.

Извештај о раду јавних бележника за септембар 2020.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/pages/onama/статистика/2020/10-oktobar/Tabela 1-09-10.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2020/10-oktobar/Grafik 1-09-10.jpg

 

Извештај за септембар 2020.

 

Број достављених исправа: 27.068

Просечан број по јавном бележнику: 137

 

/content/pages/onama/статистика/2020/10-oktobar/Grafik 2-09-10.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2020/10-oktobar/Grafik 3-09-10.jpg

 

Број обустава у посматраном месецу: 691

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 2,31%  ( Разликује се од процента из табеле јер је добијено методом AVERAGE )

 

/content/pages/onama/статистика/2020/10-oktobar/Grafik 4-09-10.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2020/10-oktobar/Grafik 5-09-10.jpg

 

*Извештаји обухватају предмете формиране у датом месецу чије решавање се прати до половине следећег месеца (не обухвата извештај о предметима који су одбачени ван анализираног периода). Апсолутни број обустављајућих се може видети у кумулативном извештају који се за све јавне бележнике објављује на путањи https://rgz.gov.rs/vesti/4154/vest/kumulativni-izve%C5%A1taj-u-periodu-

Започните разговор са оператером