01.12.2020.

Јавна набавка мале вредности услуга - Одржавање софтверског система „Е-жалба“

Предмет јавне набавке је услуга – Одржавање софтверског система „Е-жалба“ (јавна набавка број 16/2020).