2.3.2021.

Влада Србије дала је сагласност РГЗ-у да отвори конкурс за стално запошљавање стручних кадрова. С обзиром да се на конкурсу тражи чак 217 лица са високом стручном спремом, овај конкурс биће прилика за многе младе инжењере геодезије, информатике и дипломиране правнике да конкуришу за радна места у државној институцији која је лидер на пољу дигитализације, а у свом фокусу има грађане и привреду којима је на услузи.

У последње две године Републички геодетски завод пружио је стално запослење за 455 младих стручњака из различитих стручних техничких области и на тај начин смањио просечну старост својих запослених, која је била изразито висока, чак 55 година. Подмлађивањем кадра Републички геодетски завод обезбедио је трансфер знања и искуства са старијих колега на млађе и обезбедио кадар са вишим степеном информатичких знања.
Са новим конкурсом Републикчи геодетски завод очекује да оствари значајно појачање кадрова у службама за катастар непокретности и на тај начин ефикасније и брже одговори на све захтеве грађана.
На конкурсу ће бити отворено 241 радно место, а осим лица са високом стручном спремом биће оглашено и 37 радних места која захтевају вишу стручну спрему и 67 радних места са средњом стручном спремом.
Ток конкурса биће у потпуности транспарентан и све информације ће благовремено бити доступне на веб сајту Републичког геодетског завода. Конкурс ће бити изванредна прилика за развој кријере за све кандидате који желе да кроз конкурсни процес покажу своја стручна знања и компетенције. Сваки кандидат који искаже интересовање да се прикључи РГЗ-у имаће прилику да у процесу тестирања добије објективну оцену својих способности и знања.
Очекује се да ће конкурс бити оглашен током следеће радне недеље на сајту РГЗ-а, Службе за управљање кадровима и Националне службе за запошљавање.
Републички геодетски завод ће и у будуће водити рачуна да унапреди кадровска решења кроз јавне и интерне конкурсе који дају могућност за напредовање најбољим кандидатима.

Релевантне вести