10.03.2021.

Јавна набавка добара - Набавка најновијих верзија постојећих софтвера MNT

Набавка најновијих верзија постојећих софтвера (MNT) за Intergraph/Erdas/Bentley/TerraSolid софтверска решења са одржавањем (јавна набавка број 3/2021) - отворени поступак.