16.3.2021.

Јавна набавка услуге - Осигурање пословног простора Републичког геодетског завода (јавна набавка број 6/2021) - отворени поступак.

Релевантне вести