01.04.2021.

Јавна набавка услуге - Набавка услуге демонтаже старих агрегата SDMO J66K и GENPOWER GNT 165 и испорука и монтажа нових агрегата са пратећим радовима

Јавна набавка услуге демонтаже старих агрегата SDMO J66K и GENPOWER GNT 165 и испорука и монтажа нових агрегата са пратећим радовима.