14.5.2021.

Током априла 2021. године у Републици Србији су закључена 14.302 уговора о купопродаји непокретности, што представља вишеструко повећање у односу на исти месец претходне године. Током априла 2020. године на територији Републике Србије било је проглашено ванредно стање уз прописана ограничења кретања, што се одразило и на активности на тржишту непокретности. Узимајући у обзир да је у априлу 2020. године реализован мали број промета, а да се на тржишту непокретности уочава утицај сезонских чинилаца, у табели 1 су приказани и подаци из априла 2019. године. У поређењу са овим месецом, број закључених уговора у априлу 2021. године био је већи за 38,7%.

/content/Vesti/2021/05/Izveštaj sa tržišta nepokretnosti za april 2021-1.jpg

/content/Vesti/2021/05/Izveštaj sa tržišta nepokretnosti za april 2021-2.jpg

Релевантне вести