25.05.2021.

Јавна набавка услуге - Набавка услуге одржавања противпожарне опреме и инсталације за гашење пожара

Набавка услуге одржавања противпожарне опреме и инсталације за гашење пожара у сервер салама и портирници Републичког геодетског завода (ЈН 9/2021).