04.06.2021.

Јавна набавка услуге - Одржавање комуникационе опреме за колаборацију система IP телефоније

Јавна набавка услуге - Одржавање комуникационе опреме за колаборацију система IP телефоније (јавна набавка број 13/2021).