10.06.2021.

Јавни позив - Сервисирање и одржавање возила

У отвореном поступку јавне набавке услуге - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих јединица - Служби за катастар непокретности (ЈН 3/2021)