16.06.2021.

Јавна набавка услуге - Одржавање геодетско-катастарског информационог система

Отворен поступак јавне набавке услуге - Одржавање геодетско-катастарског информационог система (јавна набавка број 14/2021).